Efter Sessionen

Holotropisk åndedræt kan indebære intensive fysiske og emotionelle oplevelser, og det er derfor vigtigt, at du behandler dig selv med omsorg de følgende dage. Du kommer sandsynligvis til at føle dig sårbar og åben og til at kunne opleve følelsesudsving, som måske er uvante. Når man har haft dybe åbninger til det ubevidste, kan undertrykte følelser dukke op. Vi foreslår, at du bearbejder dette med os eller andre deltagere i gruppen. Måske vi du opleve, at emotionelt ladede situationer, som du troede færdigarbejdede, atter stikker næsen frem som tegn på, at der kræves mere heling for at din bevidsthed skal kunne udvide sig. Det kan også være nødvendigt at være ekstra opmærksom på din krops behov.

Her er nogle forslag til, hvad du kan gøre:

1) langvarige karbade
2) lytte til musik
3) opleve naturen
4) spise enkelt og sparsomt
5) kropsorienterede sessioner – fx massage – kan fremme integrationen
6) tage dig tid til bare at være, give dig lov til at udtrykke det der kommer op, dette kan ske om dagen eller i drømme, måske får du lyst til at male, skrive, motionere, danse, skrige eller græde.
7) være varsom overfor dig selv og andre og holde ferie fra tankerne
8) gå tilbage til oplevelserne og fokusere på det, du føler taknemmelighed for.

HVIS DETTE ER DIN FØRSTE SESSION, SÆTTER VI PRIS PÅ. AT DU RINGER CA 1 UGE EFTER SESSIONEN
VÆR I ØVRIGT OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:

A) Tal ikke for meget om dine oplevelser – del kun, hvad du føler er væsentligt for dig med nære venner, som kan rumme dig som du er uden kritiske bemærkninger om dig eller metoden.

HUSK DER ER TAVSHEDSPLIGT SÅ PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER  IKKE KOMMER UVEDKOMMENDE FOR ØRE.

B) Undlad at puste hjemme. Du kan komme til at gøre noget, du ikke er bevidst om. Du kan komme til at forstærke et gammelt svigt, hvis du får kontakt med sorgen uden der er nogen til at holde om dig – og du vil kunne indbygge en kontrolfunktion, netop fordi du ved, du er alene, som kan være svær at give slip på igen, og som bremser din evne til at hengive dig til processen.

C) Tag ikke store beslutninger den første uge – dette kræver ro, balance og overblik – egenskaber, som det tager tid at genvinde efter sessionen

HUSK: Kør langsomt efter sessionen, din reaktionsevne er ikke optimal de første timer.

 

FASTHOLDELSE OG UDVIKLING AF DIN HOLOTROPISKE OPLEVELSE

Det gør du ved at holde processen tæt ind til hjerte og hjerne (uden modstand føle, reflektere, huske og handle)  – på den måde fortsætter den og vil vedblive med at give udbytte og skabe ønskede forandringer.

Det er en god ide at tegne/skrive dagbog  hvori du nedfælder din intention,  genbesøger, vedligeholder og videreudvikler din session –  du kan systematisk gennemgå følgende 6 områder: krop – psyke – følelser – relationer – karriere – spiritualitet.  Og anføre hvordan denne opmærksomhed og indsigterne  fører til handling  i livet. På denne måde vil du undgå at lade de gamle vaner overtage igen, mens oplevelsen visner hen. I stedet bliver det til en videre healing af personligheden (selvet i begrænset udgave)  og udvidelse af bevidstheden (selvet i  ubegrænset udgave) – en fordybende selvopdagelse.

Også en god ide at spejle dig i mennesker du er tryg ved – fortælle hvad du ønsker, om din proces  og spørge, hvordan de oplever det der sker  i dig. Jvf. Johari – vinduet. (Google Johari).

Det kan være vældig frugtbart at beslutte dig for et holotropisk forløb og evt. mellem sessionerne bearbejde materialet med en terapeut.

Og så er det godt at gøre dig klar, at du, når du begynder på en indre rejse (holotropi eller andre former  (fx psykedeliske – som dog kan være en risikabel form, bl.a. fordi du ikke kan kontrollere processen,  når først stoffet er indtaget, men må overgive dig helt, hvilket nogle ikke kan håndtere – så den er ikke som i holotropi  stoffri)), aldrig kommer helt i mål eller bliver helt færdig. Det gælder om at holde  intentionen uden at være målfikseret –  om at have fokus  på rejsen og opleve,  hvordan du efterhånden kommer tættere og tættere  på en ønsket  måde at være  i verden på – hvor du kan mærke og stå ved dig selv.

Så indre rejser er  ikke et kvikfix – men kan beskrives som en måde at skrælle løg på – lag for lag åbnes der dybere ind til din essens – og den proces medfører naturligt både vidunderlige og mindre behagelige oplevelser, da fortrængte oplevelser åbnes og bearbejdes samtidig med frigivelse af resourcer.

Det er vigtigt at forstå, at du måske ikke oplever at få, hvad du ønsker,  men at du fra et højere perspektiv  får, hvad du er parat til og har brug for – også når noget mindre behageligt kommer op til kultivering.

Hvis et dybt traume er blevet genoplevet i trygge healende rammer, må du være klar over, at du en periode herefter kan have extra  behov for omsorg, støtte og udtryk og derfor ikke kan være så meget for andre som du plejer – altså en slags destabilisering før en ny og anderledes stabilisering kan indfinde sig.