Holotropi – Åndedrætsterapi

 

Resumé:

En overordnet metode, der forener alle terapeutiske skoler og spirituelle traditioner – thi åbningen for bevidsthedsfelterne giver adgang til tidløs viden og kosmisk intelligens. Den er multikulturel og usekterisk og er sandsynligvis den eneste disciplin som tillader heling på ethvert niveau af sind, krop og ånd.    Se Stanislav Grofs bog: HOLOTROPISK ÅNDEDRÆTSTERAPI på forlaget I AM  fra 2010 – oversat til dansk 2014 – og i øvrigt litteraturlisten nederst på denne side.

Holotropic Breathwork (TM) (på dette link uddybes Holotropi (TM)) – Holotropisk Åndedrætsterapi (TM) – er en metode til selvudvikling og forvandling, som i en tryg og understøttende atmosfære anvender forstærket vejrtrækning, musik og fokuseret kropsarbejde – derved åbnes det ubevidste med blotlægning af såvel relevante fortrængninger som indre/højere visdom, hvilket afsluttende integreres i en mandala (tegning i en cirkel) og gruppearbejde i rundkreds.
Holotropic betyder “bevægelse mod helhed” efter de græske ord “holos” (helhed) og “tropi” (bevægelse mod noget).

Holotropic Breathwork er overvejende en indre helingsproces – altså i forhold til én selv og den højere bevidsthed (intrapersonel) – i modsætning til interpersonlige metoder i forhold til gruppen som for eksempel kommunikations- og konfliktløsningsmodeller, parterapi m.m.
Der er altså ikke tale om terapi i almindelig forstand, hvor terapeuten i samarbejde med klienten aktivt arbejder med nye holdninger, valg og adfærdsændringer – men derimod om en slags spontan fødselsproces hvor lederen er en form for støttende og omsorgsgivende fødselshjælper – ud fra tanken om at vi har svarene og visdommen i os selv.
Kombinationen holotropi og terapi mellem disse workshops er yderst frugtbar.

Metoden er udviklet af den amerikanske psykiater og videnskabsmand Stanislav Grof – som siden 1956 har forsket i ændrede bevidsthedstilstande.

Anvendes ved angst, skyld, depression, rastløshed, energiløshed, misbrug, fysiske smerter og visse legemlige sygdomme – endvidere hvis du “blot” ønsker spirituel udvikling.

I samme grad du kan overgive dig til processen, jo mere kan du give plads for heling og vækst – dette opleves som øget selvværd, livsglæde, kreativitet og udvikling af ressourcer.

Deltagelse i seminaret tæller med som “Credit Hours” til Grof Transpersonal Training.

Litteratur om Holotropi:

Stanislav Grof:


“Introduktion til Den Indre Rejse” (Borgen)
“Psykiske Kriser (Borgen)
“Den Kosmiske Leg” (Borgen)
“Fremtidens Psykologi” (Borgen)
“The Ultimate Journey:
Counsciousness and the Mystery of Death”
“When the Impossible Happens:
Adventures in Non-Ordinary Reality”
Gustav Hansen: “Åndedrætsterapi” (Forlaget Modtryk)
Kylea Taylor:
“The Breathwork Experience”
“The Ethics of Caring”
Gunnel Minett “Exhale – an Overview of Breathwork”

Jacob Moth: “Natsommerfuglens Land – En  indre rejse” med Forord af Stanislav Grof
Stanislav Grof: “Holotropisk Åndedrætsterapi” på forlaget I AM fra 2010 – oversat til dansk i 2014.

Holotropic Breathwork  –  The Potential Role of a Prolonged, Voluntary Hyperventilation Procedure as an Adjunct to Psychotherapy”  – af Rhinewine Ph.D. and Williams B.A. – artikel i The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Politics and science in classifying the dangers of drugs


DEBATINDLÆG OM STANISLAV GROF
i Week-endavisen Ideer 24/5-13:  “PSILOCYBIN  ved Speciallæge i almen medicin og psykoterapeut  –  Jørgen Fjord Christensen –  Bøgevangsvej 2, 5466 Asperup:

I Lone Franks iøvrigt udmærkede artikel om psilocybin i Ideer 8. maj har hun mod til – omend kort – at omtale hovedmanden bag det hele: Stanislav Grof. Han var ikke dog psykolog, som artiklen påstår, men uddannet læge i Pragh, psykiater og Freudiansk psykoanalytiker. Mens han arbejdede på et forskningslaboratorium i 1956 sendte Sandoz et stof til undersøgelse, som de mente kunne hjælpe med at forstå og behandle skizofreni – LSD – og han fandt en sikker og effektiv måde at anvende LSD psykoterapeutisk. Denne viden fulgte desværre ikke med ud på gaden eller til CIA, og stoffet blev jo som artiklen oplyser forbudt.

Jeg er speciallæge i almen medicin, har arbejdet som praktiserende læge  i mange år og er desuden uddannet hos Stanislav Grof i at anvende den stoffri erstatning for LSD, han opfandt, nemlig Holotropic Breathwork. Jeg har afholdt workshops heri i nu 15 år og ofte oplevet, at folk der ikke har kunnet hjælpes på anden måde, er kommet igennem med denne metode.

Som alt andet skal disse stoffer og metoder selvfølgelig bruges med omtanke. Sat på spidsen som her – med LSD, psilocybin, ayahuasca og lignende psykotrope planter – gælder det, at himmel og helvede  er hinandens forudsætning og lever side om side.

Jeg har ofte oplevet, at Grofs navn er tystys på bjerget – delvist politisk dikteret. Helt rationelt er det ikke, da han efter manges mening er en af de store fornyere inden for psykiatrien og kan sammenlignes med både Freud og Jung, hvad format og originalitet angår. Jeg deler til fulde Professor David Nutts frustration over den manglende anerkendelse og nysgerrighed. (Det fremgår ikke af artiklen, men han må kende Grof.)

Er det 400.000 deprimerede mennesker i Danmark, man mener, der er? Jeg kan ikke få ind  i mit hoved, at man i det mindste ikke erkender sin manglende viden og forsker mere i det – især da behandlingen af depression lugter lidt for rigeligt af magtesløshed. Jeg kan anbefale Jacob Moths bog Natsommerfuglens land  med  syv siders forord af Stanislav Grof, hvis man vil have mere forstand på vores indre univers, dets faldgruber og muligheder. ”