Inden kursus


OBS:  VIGTIGE OPLYSNINGER om smitteforebyggelse.

Holotropisessionen  indebærer forstærket vejrtrækning og evt. stærke følelsesudtryk, hoste og tæt fysisik kontakt – så smitteforebyggelse er vigtig.

Der forlanges ikke længere coronapas  i Danmark, men pandemien har øget opmærksomheden generelt  på hygiejnen,  så deltagelse  i holotropi kræver fortsat  overholdelse af almindelig smitteforebyggelsesymptomfrihed og ingen kontakt med smittesyge i 2 uger inden sessionen. Der er håndsprit til rådighed og alle vasker hænder før og efter sessionen.   
Der kræves  ikke længere covid-test.
.
Jeg har for yderligere at øge sikkerheden anskaffet et luftfilter  “Witality”   som fjerner virus og gør luften ren og frisk som efter et tordenskyl.

Der kan – selv trods vaccination og måske også overstået infektion – være “skjulte” risikopatienter, som ikke umiddelbart fejler noget men som af forskellige grunde (stress, søvnmangel, underlødig kost og mangel på mikronæringsstoffer) kan have svækket immunforsvar med øget risiko for dels at smitte andre og dels et mere alvorligt forløb af infektionssygdomme- især vitamin D3 (kan måles  på blodprøve) og C vitamin er vigtige til forebyggelse.  Derfor kommer der her

ANBEFALINGER mhp at holde immunforsvaret i topform hvilket naturligvis giver en god beskyttelse også mod andre sygdomme:
Rigelig søvn – i seng før kl 22 – helt undervurderet risikofaktor.
Undgå stress – få rigelig motion (al motion er godt – bedst er intensiv intervaltræning) og afspænding – yoga (yinyoga bedst til dyb afspænding) – meditation m.m. – giv dig tid til at gøre det du nyder og er god til – plej dine relationer – udtryk taknemmelighed, smil og hjælp andre. Og læs trykte tekster på papir i ro og mag – undgå de flyvske og stressende sociale medier – luk dem ned og åbn max x 2. Åndedrættet: langsomme rolige mave-vejtrækninger gennem næsen så udåndingen er længere end  indåndingen – du kan træne dig op til  4 sekunder til indånding  og 6 til udånding – altså 6 gange  i minuttet  – du får alligevel rigelig ilt og stimulerer det regenererende nervesystem – parasympaticus. De fleste  i vores stressede samfund har en spontan åndedrætsfrekvens på mellem 12 og 20 – hvilket er dobbelt så meget som det burde være. Vi er kroniske overåndere. Se Audun Myskjas “Åndedrættet” – og/eller Nestors “Breath”. Med holotropi – hyperventilation –  i workshops skruer du bevidst  op for at åbne de helende bevidsthedsfelter. 
Alsidig økologisk fiberrig kost – uden tilførsel af sukker – grønne smoothies.
Drik tilstrækkeligt helst filtreret vand fra glas eller stål (undgå PFAS i plastikflasker) – kander fås i helsekostforretninger – de fleste er mere eller mindre dehydrerede, hvilket kan give forskellige symptomer pga besværliggjort temperaturregulering, stofskifte-  og afgiftningsprocesser, udtørring af led og manglende beskyttelse af følsomme væv. 30-40 ml vand pr kg legemsvægt  om dagen. Vi består af 70 procent vand!
Intermitterende faste  – at spise  i et vindue på 8-4 timer daglig aktiverer kroppens regenererende systemer og forlænger livet.  – samme effekt har skift mellem kulde og varme (havbad hele året og infrarød sauna).
Multivitamineral.
D3 vitamin 100 – 200 mikrogram daglig afhængig af blodprøvebestemmelsen – meget mere end officielt anbefalet – men uden bivirkninger.
Magnesium-citrat 300 mg daglig.  Tag ikke Calcium uden magnesium.
Vitamin C tabletter 4 gr dagl fordelt på 2-3 doser – trap langsomt op til  diarregrænsen og sænk så dosis lidt – måske må du stoppe før de 8.
Som C-vitaminkilde  foretrækker jeg liposomal vitamin C 1 gram x 2- det er lettere optageligt og tåles bedre – især hvis  nævnte tabletter er for meget for dig.
K2 vitamin 45-90 mikrogram daglig.
Selen  100 mikrogram daglig – vær obs på at firmaet pointerer at det er letoptageligt.
Zink  som piccolinat 25-30 mg x 2
Omega 3  bedst som olie udvundet af alger – fiskeolie er forurenet og hørfrøolie har ikke den fornødne balance mellem EPA og DHA
Tarmflora/fordøjelse:  Probiotica, præbiotica  og fibertilskud.. Er maven helt i orden, slipper afføringen uden spor som hos dyrene – toiletpapir-æraen er forbi!

Det kan lyde af meget, men vores livsform, forarbejdede kost, forurenede grundvand  og udpinte jord  betyder at vi ikke længere kan nøjes med  “alsidig kost og en vitaminpille”. De nævnte tilskud er sat sammen så de  understøtter hinandens virkning.

Overholdes disse forholdsregler er det min bedste overbevisning at man enten ikke bliver syg eller – hvis det alligevel skulle ske –  får et mildt forløb.  Men jeg kan selvfølgelig ikke i sagens natur give garantier, da selv videnskab handler  om sandsynligheder.  

Du bedes gennemlæse følgende og forberede spørgsmål inden sessionen.

Holotropi (Betyder “bevægelse mod helhed”) – Holotropisk Åndedrætsterapi – Er en psykoterapeutisk metode baseret på bevidsthedsforskning, dybdepsykologi og årtusindgamle spirituelle praktikker. En dybtgående og samtidig varsom metode til selvopdagelse, forvandling og heling. Holotropi betyder bogstavelig talt “bevægelse mod helhed” efter de græske ord “holos”, der betyder hel, og “trepien”, der betyder bevægelse mod noget

For mere udtømmende orientering anbefales Stanislav Grofs bog: HOLOTROPISK ÅNDEDRÆTSTERAPI på forlaget I AM  fra 2010 – oversat til dansk 2014.

Baggrund
Stanislav Grof, læge og psykiater i Prag, freudiansk psykoanalytiker 1956 pakke med LSD25 fra Sandoz, exsperimentel psykose, selv forsøgsperson. Udøvede psykoanalyse på ptt. der havde indtaget LSD, analyse af 4000 cases. Fortsatte fra 67 i USA med bl.a. kræftpatienter og alkoholikere. Fra 73 Esalen med Maslow TRANSPERSONLIG PSYKOLOGI som er en syntese af videnskab, spiritualitet og gl. visdom.

Opdagede
1. at LSD er en kraftig katalysator (“Kongevej” til det ubevidste – (egtl. Freuds beskrivelse af drømmenes betydning.)

2. at psyken er langt mere omfattende end Freud troede thi gentagne og stigende doser medførte at det biografiske materiale efterhånden afløstes af oplevelser fra fødsel, fostertilværelse og det transpersonlige område beskrevet i mystikertraditionerne og af østens spirituelle filosoffer – altså en

3. genopdagelse af den “evige filosofi” (Huxley) – som gennem årtusinder igen og igen er dukket op i bl.a. yoga, sufisme, kabhala, budhisme, taoisme og kristen mystik.

4. at oplevelserne – specielt fra det transpersonlige område – er dybt helende da de kan medføre opløsning af selv vanskelige symptomer som har modstået års konventionel behandling.

5. brobygning over kløften mellem psykoanalysens store evne til at forklare – og den svage virkning..

6. at bevidstheden ikke kun er et produkt af fysiologiske processer i hjernen men også en afspejling af den kosmiske intelligens – bevidsthedsfelter uden grænser der transcenderer jeg´et, rum og tid.

LSD blev misbrugt og forbudt – ledte fra 73 efter alternativ.
Førte efter studie af bl.a. mange åndedrætsteknikker og med erfaringerne fra brug af musik under LSD-sessioner til uvikling af Holotropi.

Beskrivelse
Svarer i indhold og effekt til en middeldosis LSD – men er stoffri – fremkalder altså et spektrum af helbredende oplevelser og forvandling.
Altså en syntese af moderne bevidsthedsforskning, dybdepsykologi og årtusindgamle spirituelle praktiker.
Ved hjælp af forstærket vejrtrækning, musik og kropsarbejde ændres bevidstheden (NOSC) hvorved der skabes adgang til det ubevidste, som genopleves/opleves og integreres under opløsning af symptomer og udvikling af ressourcer.
Grof opdagede at vi ikke bliver syge af det vi oplevede men af det vi ikke kunne udtrykke og de basale behov vi ikke fik dækket (commission og omission) – dette kan ske på en sikker måde i holotropi når traumerne genopleves.
Styres af den højere bevidsthed, sjælen, indre terapeut eller helende intelligens – altså en slags indbygget RADAR-funktion, som sørger for art, rækkefølge og dosis – det man kan klare og er parat til.

For hvem
Enhver der har generende psykiske/psykosomatiske symptomer eller “blot” ønsker åndelig udvikling.
Metoden har et fortrin ved fysiske traumer (især fødselstraumer) og undladelsessynder (svigt). Desuden ved vanskelige symptomer, der kan kræve transpersonlig integration.

Kontraindikationer
Visse legemlige sygdomme, psykoser, for svagt ego.

Det ydre arbejde

Opsætning
Tryg og støttende atmosfære, lederen og hjælperne fungerer i princippet som fødselshjælpere (fødsel ud ad kroppen eller ind i den vågne bevidsthed). 3 timer, madrasser, par der skiftes (kontrakt – dvs. aktiv/passiv? vejrtrækning? specielle hensyn?), mørklægning, øjenbind. Fjern smykker, briller, stramme genstande.
Bemærk venligst at det på grund af processens karakter er nødvendigt, at alle deltagere er tilstede under hele kursusforløbet, som først afsluttes, når alle har opnået en tilfredsstillende afslutning på deres proces.

Pusteren
Faste, slippe forventningerne, overgive sig til processen, åbne sig for musikken, gøre sig til iagttager af indre verden, krop, følelser, tanker – mærke – lade det ske, følge energien, impulserne.
Nogle bliver mere og mere rolige, oplever evt. indre drama, andre ydre.
Husk ordet STOP.
Ikke forlade rummet før lederen har checket af.

Hjælperen (sitteren)
Tune ind, opmærksom, til rådighed, støtte, beskytte. Klar med plastikpose, køkkenrulle, håndklæde, vand. Ikke forlade pusteren. Hjælpe på toilet. Hvis i tvivl om at gribe ind: Sid på hænderne, eller kald på lederen. Tale så lidt som muligt, mest som spørgsmål/bekræftelser.

Afspænding
Ca. 10 min., herefter hjælpes vejrtrækning i gang og musikken begynder.
Forstærket åndedræt
Forbindelsen mellem ånd og krop (“helligånd” – helende (som solen) ånde). Alm. hurtige dybe vejrtrækninger – efter 10-20 min. i NOSC – processen kan forstærkes hvis intensiteten øges, frit valg. Det ubevidste kan overtage, men mest pauser/lavt tempo når oplevelserne tager over – opmærksomheden bevares for det meste selvom tidsfornemmelsen kan forsvinde. Yogi-søvn.

Musik
4 faser. Non stop – fylder rummet ud (højt). Går ind i kroppen og sætter energien i bevægelse – transporterer psykisk materiale. Bibringer en æstetisk dimension og gør folk tryggere ved at bruge stemmen/lave larm.
Fokuseret kropsarbejde
Nogle bliver rolige – andre oplever stigende spænding, som kan vise sig ved smerter, kramper (især hænder/mund hos nybegyndere), rystelser, uro, frivillige og ufrivillige bevægelser, hosten, spytten, gråd, opkastningsfornemmelser, råb og skrig.
Disse spændinger bygger sig op og kan fordampe spontant – evt. ved at puste sig igennem. Går pusteren i stå/sidder fast hjælper sitteren/lederen med at forstærke/forløse ved bl.a. fokuseret tryk (som pusteren selv bestemmer styrken af)/massage.

Mandala
Slutter af med at bruge 10-20 min. på at tegne et koncentrat af sessionen i en cirkel (mandala – symbol på helhed, hjælper med at afrunde, skabe helhed). Konkret billede eller intuitiv farvekonstruktion. Hjælper med at huske og integrere – redskab til selvforståelse, som evt. først kommer senere.

Gruppeintegration
Efter en kortere pause samles deltagerne i en cirkel, her kan hver enkelt efter ønske dele hvad der har særlig følelsesmæssig betydning og vigtige indsigter, evt. bede om hjælp til forståelse (heart and meaning).

Det indre materiale

(De spirituelle lag – Robin Hoood effekt)

 1. Biologisk fortrængt materiale
  Især fra før 3-årsalderen hvor sproget ikke er udviklet.
 2. Perinatale oplevelser
  (1. paradis: fostertilværelsen, 2. helvede: livmoderen trækker sig sammen, 3. død/genfødsel: uddrivelsesfasen, 4. frihed: adskillelsen fra moderen.  Når disse 4 faser varer for længe eller kompliceres skabes matricer som senere  i livet kan tiltrække lignende hændelser: opgivelse overfor modstand, magtesløshed, sidden fast, depressioner, skam, kamplyst, (magt)misbrug, sexuelle problemer, (døds)angst, ensomhed og fortabthed. Disse matricer og deres livsbegrænsende senfølger kan opløses i holotropi.)
 3. Fostertilværelsen
  (0-3 mdr. shaman.indvielser – danse dyret, evolutionen)
 4. Ægoptagelsen i livmoderen
  (accepterende uendeligt lys, Buddha-opleevelse)
 5. Undfangelsen
  (intenst lysglimt, Tantrisk oplevelse)
 6. Transpersonlige oplevelser
  (Jvf. også J. Lumbyes artikel i Psykologinyt nr. 14 1999)a) Psykologiske død/genfødselsprocesser – evt. fra oldtidens mysterier – særdeles helende.b) Enhed med menneskeheden, naturen, universet.
  c) Visioner af Guder og dæmoner fra forskellige kulturer.
  d) Besøg i forskellige mytologiske riger.
  e) Erfaringer fra tidligere liv.
  f) Den kollektive bevidstheds arketyper (urformer: himmel og helvede den store moder, den vise mand, magikeren, satyren m.m.)
  g) Kosmiske oplevelser, “det tomme rum”.
  h) Identifikationer med planter og dyr.
  Følelser/sanseoplevelser, visioner, indsigter, energi.

Resultaterne
Mindskelse eller svind af depression, angst (fobier), misbrug, skyld, lavt selvværd (jvf. spermatozo der vandt), psykosomatiske symptomer (migræne, astma, smerter og spændinger).
Øget energi, bevidsthed, kreativitet, livsglæde, spontanitet.
Udvikling af selvhelbredende kvaliteter og psykiske evner (intuition, telepati, klarsyn, større sjælsgennemstrømning af personligheden).

Konklusion
En overordnet metode der forener alle terapeutiske skoler og spirituelle traditioner – idet åbningen for bevidsthedsfelterne giver adgang til tidløs viden og kosmisk intelligens. Den er multikulturel og usekterisk  og dertil sandsynligvis den eneste disciplin, som tillader heling på ethvert niveau af sind, krop og ånd.

Se Stanislav Grofs bog: HOLOTROPISK ÅNDEDRÆTSTERAPI på forlaget I AM  fra 2010 – oversat til dansk 2014.